SH4

sls3

Máy CNC gia công trung tâm S8

khoan 2

khoan ngang

Máy dán cạnh tự động NB6CJ

Máy dán cạnh tự động NB6J

Máy khoan ốc cam nhiều hàng Nanxing NDC642

Máy khoan cam nhiều hàng

Dây chuyền lắp máy dán cạnh tự động Nanxing NBC332